Naši práci děláme s láskou

S čím vám můžeme pomoci

Vyjadřujeme se za Vaši společnost

Svěřte Vaši práci našim technikům, kteří se budou vyjadřovat k existenci Vašich sítí a v případě, že by mohlo dojít k jejich narušení Vás budou včas informovat a poskytnou Vám rady, jak dále postupovat.

V maximální míře dohlédneme na to, aby Váš bezdrátový spoj příp. zemní vedení nemělo výpadek následkem stavební činnosti o které jste nevěděli.

Spolupracujeme s úřady v rámci celé ČR.

Provozujeme bezdrátové sítě

Provozujeme a pronajímáme vlastní datové sítě ve volných pásmech.

Nad těmito spoji provádíme nepřetržitý dohled.

Naše ceny jsou velice příznivé a vždy zohledňujeme potřeby zákazníka.


Pronajímáme licence k našemu softwaru

Pakliže se již k existenci sítí technické infrastruktury vyjadřujete a nechcete tuto práci svěřit nám, můžete si od nás pronajmout licenci a využít výhod našeho portálu, který Vaši práci zjednoduší a zefektivní.

Připojení k sítí INTERNET

Neziskové organizace připojujeme k síti INTERNET ZDARMA a to jak za provoz, tak za instalaci zařízení.

Chcete-li se dozvědět více informací, obraťte se prosím na našeho obchodního zástupce